Hoe je succesvol kunt mediaten

Mediation in vogelvlucht
Zolang er mensen zijn, zijn er conflicten. Jij als mediator werd altijd al ingeschakeld wanneer zich problemen in je omgeving voordeden maar na je opleiding ga je dat op een beproefde, professionele manier aanpakken. Iedere mediation is anders want ieder mens is anders en daarom is ieder conflict anders. Je leest hierna over mediation en hoe deze kan verlopen. Daarbij geldt dat jij als goed geschoold mediator weet wat de do’s en dont’s zijn. Woorden als “proces”, “ruzie”, “conflict” en “geschil” vermijd je zo veel mogelijk. Je wilt namelijk geen associaties met juridisering oproepen en je weet dat cliënten niet graag over woorden van die strekking praten. Al snel kan dan worden gezegd door één van je cliënten “Conflict? Ik heb geen conflict, die ander heeft een conflict!”. Je praat dus graag in woorden met de strekking “hetgene wat jullie hier aan tafel brengt ...”.

Commitment
Commitment van cliënten, is de belangrijkste voorwaarde voor het starten van een mediation. Het zijn jouw cliënten zelf die besluiten om hun probleem aan te pakken en op te lossen. Daarvoor hebben ze jou ingeschakeld maar je laat het probleemeigendom onder alle omstandigheden bij je cliënten. Daar wijk je nooit vanaf. Je taak is begeleider in het communicatie- en onderhandelingsproces, je bent dus geen (mede) probleemeigenaar. Je reikt ook geen oplossingen aan maar faciliteert de gesprekken op een dusdanige wijze dat je cliënten de oplossingen zelf vinden.

Loslaten
Mediaten betekent ook leren loslaten, afleren wat je jarenlang hebt gedaan, namelijk inhoudelijk willen helpen andermans problemen op te lossen. Dat is voor veel mediators de grootste uitdaging. Een belangrijke reden om het probleemeigendom bij je cliënten te laten is dat oplossingen die mensen zelf bedenken ook door hen zelf worden gedragen en de kans dat de afspraken nageleefd worden daarmee dus groot is.

Jij bent tevreden als je cliënten tevreden zijn. Je adviseert daarbij wel dat je cliënten de uitkomst van de mediation, die je voor hen hebt vastgelegd in een concept vaststellingsovereenkomst, voorleggen aan een deskundige op dat gebied. We noemen dat ook wel informed consent. Alleen wanneer je cliënten zelf geen deskundigen om hen heen hebben biedt je iemand aan uit je eigen netwerk. Je geeft alleen de gegevens van de deskundige. Je verdient ook niet aan doorverwijzingen, je mag immers geen eigen belang hebben bij een mediation, behalve in de vorm van klanttevredenheid. De meest waardevolle verdienste die er is!

Natuurlijk stel je ook vragen, bijvoorbeeld over hoe cliënten de gevonden oplossing nadat een bepaalde tijd is verstreken zullen vinden en hoe zij denken over de naleving in het algemeen en of zij het nodig vinden om in dat verband aan een boetebeding te denken. Een beetje sturen mag natuurlijk en soms is het noodzakelijk. Je doet dit door te refereren aan de hand van ervaringen, objectieve criteria of mediations in soortgelijke gevallen. Het gooien van beren op de weg is bedoeld om ervoor te zorgen dat je cliënten echt zeker weten dat zij achter de door hen gezamenlijk gevonden oplossing staan.

Mediationvoorbereiding
Al vanaf het eerste contact met een van je cliënten zorgt je ervoor dat het probleemeigendom blijft waar zij hoort. Je laat niet toe dat je geconfronteerd wordt met een eenzijdig verhaal en kapt spontane ontboezemingen direct af. Je informeert de cliënt slechts over wat mediation inhoudt. Je gaat dus ook geen contact zoeken met de ander maar vraagt of de eerste cliënt wil vragen of een vrijblijvende kennismaking met beiden mogelijk is. Tijdens dat eerste gesprek geef je aan van hen beiden in het kort te willen vernemen wat hun doel met de mediation is en je geeft aan die informatie als vertrekpunt te zien om daarmee je onpartijdigheid te kunnen waarborgen en om globaal te kunnen schetsen hoe je de mediation aan gaat pakken.

De setting
De setting van een mediation is belangrijk. Je zit met je cliënten het liefst aan een ronde tafel in een driehoek. Daarbij zorg je ervoor dat iedereen elkaar goed kan zien. Je hebt geleerd dat taal maar voor 7% bestaat uit woorden, elkaar kunnen zien is dus belangrijk. Je pikt als geen ander de signalen die je hoort in intonatie en ziet uitstraling en lichaamshouding op en maakt ze direct bespreekbaar. Daarmee leg je de basis voor een succesvolle mediation.

De opening
Tijdens het eerste contact heb je uitgelegd wat mediation inhoudt, je stuurde informatie op waarmee dat nog eens duidelijk wordt gemaakt en je stuurt vooraf de mediationovereenkomst, de MfN-gedragsregels voor de registermediator en het MfN-mediationreglement aan je cliënten toe, vanzelfsprekend stuur je ook je AVG verklaring mee. Ondanks dit alles komt het toch voor dat cliënten tijdens de eerste bijeenkomst nog niet weten wat mediation precies inhoudt en aan welke belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden binnen de mediation wordt voldaan. Mensen luisteren selectief en kunnen, zeker in spannende situaties, niet alles bevatten. Zij horen vaak alleen wat zij willen of wat zij verwachten; dat jij voor ze aan de slag gaat, dat jij hun probleem gaat oplossen. Het is voor hen vermoedelijk de eerste keer dat zij met deze manier van denken kennis maken. Daarom leg je tijdens de eerste bijeenkomst altijd uit te leggen wat mediation is.

Er zijn mediators die hun opening helemaal woordelijk uitschrijven, inclusief het deel waarin zij iets vertellen over zichzelf; iets dat zij relevant achten voor deze mediation. Jij doet dat niet, tijdens je opleiding heb je de opening eigen gemaakt en dagelijks geoefend. Je kunt dus moeiteloos je cliënten aan de hand van de mediationovereenkomst informeren over de belangrijkste uitgangspunten van mediation.
Bij het doorspreken van de mediationovereenkomst komen de volgende onderwerpen in ieder geval aan de orde:

  • Geheimhouding
  • Onpartijdigheid mediator
  • Onafhankelijkheid mediator
  • Vrijwilligheid
  • Kosten
  • De oplossing vinden cliënten zelf
  • Bevoegdheid/Mandaat
  • Juridische consequenties
  • Commitment
  • Vastlegging van het resultaat

Na de wederzijdse introducties, jouw rol, de rol van cliënten en uitleg van het verloop van de mediation, kun je, indien de sfeer dat vereist, op dat moment vragen hoe cliënten wensen tijdens de mediation met elkaar om te gaan. Als de antwoorden niet vlotten geef je wat voorbeelden zoals: “naar elkaar luisteren, niet in de reden vallen, respect tonen, constructief samenwerken, volledig inzetten, eerlijk zijn etc. Je creëert daarmee het nodige commitment en laat zien dat jij de regie hebt over het proces. Dit is ook van toegevoegde waarde voor het verdere verloop, want je kunt daaraan refereren wanneer cliënten zich niet aan deze afspraken houden.

Van start
De eerste mediationsessie is gericht op de inventarisatie van het conflict. We noemen dit de exploratiefase. Cliënten delen elkaars feiten, visies en perceptie. Jij zorgt dat je cliënten zich gehoord voelen. Door jou maar vooral door de ander! Er hoeft geen overeenstemming te bestaan over de wederzijdse zienswijze en wat het gebeurde met iemand doet. In ieder geval gaat de mediator niet in op het waarheidsgehalte. Wat voor cliënten als waarheid geldt is voldoende.

De kunst voor jou als mediator is om cliënten vanuit het gebeurde in het verleden richting de toekomst te laten denken. Praten over het verleden is belangrijk maar daarin zitten ook vaak verwijten verborgen en in het verleden ligt geen oplossing, anders had men jou niet hoeven inschakelen. Waar het je om gaat is de wensen voor de toekomstige situatie van cliënten met elkaar helder te krijgen. En die ligt in het gemeenschappelijk belang dat cliënten uiteindelijk dienen te vinden. Daarbij maak je bespreekbaar wat men van elkaar nodig heeft en ook wat men elkaar daarin kan bieden.

Als je cliënten over het hele conflict oplossingen lijken te hebben gevonden, breekt het moment aan waarop zij moeten besluiten al dan niet akkoord te gaan met hun uitkomst. Als mediator controleer je goed, naar de uitvoerbaarheid en het realisme van de gevonden uitkomsten. Als je cliënten jou gaan overtuigen van hun gelijk dan weet je dat het goed zit.

Vervolgens geef je aan dat jij niet overtuigd hoeft te worden maar dat je cliënten zouden kunnen overwegen om een deskundige op dit gebied te overtuigen, vooral ook van de consequenties op de langere termijn. (de externe reality check). Zo wordt bereikt dat er bij cliënten sprake is van de eerder genoemde “informed consent”. Als je cliënten zeker zijn van de afspraken spreek je af hoe zij het geformuleerd zouden willen hebben. Op basis daarvan ga je aan de slag om een vaststellingsovereenkomst te maken, die recht doet aan de wensen van je cliënten, ook hiervoor draai je je hand niet om, je hebt dat immers ook geleerd tijdens de opleiding.

Je leerde dat ieder onderwerp in de vaststellingsovereenkomst S.M.A.R.T. (Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden) dient te worden omschreven. Hierdoor wordt voorkomen dat er later nieuwe conflicten ontstaan over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en de uitvoering van wat daar in staat. Jij zorgt daarvoor.

Met de concept vastellingsovereenkomst kunnen cliënten zich dan door de door hen ingeschakelde deskundigen laten adviseren. Na definitief akkoord van je cliënten en na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst is het tot nu toe vrijblijvende karakter van de mediation vervangen door een rechtens afdwingbaar document. Je cliënten kunnen ook besluiten de vaststellingsovereenkomst te laten bekrachtigen met een executoriale titel door een notaris. Deze titel geeft dan meteen de mogelijk om de nakoming van de overeenkomst af te dwingen via een deurwaarder bij niet nakoming en/of wanprestatie.

Gratis examentrainingsdag
Bij deelname aan onze basis mediationopleiding bieden wij jou een gratis assessment training aan. Met deze dag ben je optimaal voorbereid op je praktijkexamen! Lees verder >>
Onze certificeringen  
  MfN logo   ADR Register Company Logo
  logo uwv   CRKBO Instelling
Stichting Vlinderkind 

Wij steunen Vlinderkind in haar strijd tegen een ernstige huidaandoening

url logo vlinderkind zonderpayoff

Contact

Academie voor Mediationopleidingen

Postadres
Postbus 58
6660 AB Elst (Gld)

Bezoekadres
Bergerdensestraat 25a 1
6681 LK Bemmel

T 085 2010292
E info@amedo.nl

Opleidingslocatie

Landgoed Groot Warnsborn
Bakenbergseweg 277
6816 VP Arnhem

www.grootwarnsborn.nl
Warnsborn

Opleidingslocatie

Hotel de Bilderberg
Utrechtseweg 261
6862 AK Oosterbeek

www.bilderberg.nl
bilderberg 7788 hotelaanzicht.jpg 1100x465 q85 crop subsampling 2

 

Wij gebruiken Cookies om onze website en uw gebruikerservaring te verbeteren als u onze website bezoekt. Cookies die belangrijk zijn voor de werking van deze site zijn reeds geplaatst. Voor meer informatie over ons privacybeleid Klik hier.

Ik accepteer cookies