opleidingen-button

aanmelden

aanvraag-info

opleidingen-button

Basis-Mediationopleiding-button

Familie-Mediationopleiding-button3

Mediator-in-Strafzaken-button

Opnamedag-Video-Assessment-button2

mediatorsregister.nl-button2

banner-vlinderkind

Veel gestelde vragen over mediationopleidingen

Zoek mediation referenties, zoek mediators die een mediation opleiding hebben gevolgd, of een mediation cursus of een mediation training en ontdek wat zij van die mediation opleiding vonden.

Eerlijke, betrouwbare, oprechte mediation referenties, opgeschreven na hun mediationopleiding vind je bv op de site van Mediatorworden en op onder het menu REFERENTIES.

Maart opleiding mfn-registermediator lauraVaak zie je dat advocaten die ook mediations willen doen naast hun advocatenpraktijk deelnemen aan de mediationopleiding. Ook notaris-mediators, bankier-mediators, makelaar-mediators, aannemer/mediators, ingenieur/mediators, mediators in de bouw, mediators in de gezondheidszorg, medisch-specialisten-mediators, mediators in het onderwijs, mediators bij de overheid, waterschapmediators, mediators in het zakenleven, de business-mediators, mediators in de sportwereld; Kortom in iedere sector van het Nederlands zakenleven kom je mediators tegen en mediators in spe die de mediation opleiding gaan volgen.

Ja, een groot deel van de deelnemers aan de mediationopleiding gaat als zelfstandig mediator verder met een eigen mediationpraktijk. Vaak werken zij samen met andere mediators om een gevarieerde mediationpraktijk te voeren. Anderen sluiten samenwerkingsverbanden met "warme bronnen" zoals accountantskantoren, financieel adviseurs, deurwaarderskantoren etc.

Tijdens de opleiding in Diepenheim bij Allied Mobiele Mediators Stichting*Mediation Opleidingsinstituut Diepenheim - Academie voor Mediationopleidingen kom je in contact met diverse gremia en ontstaan er vele spontane, al dan niet permanente joint ventures en start-ups. Vaak tijdens de informelere openhaard sessies en wandelingen via pelgrimspaden naar de Twentse Herberg voor de verrukkelijke en gezellige diners.

Veel gestelde vragen over de geaccrediteerde opleiding tot MfN registermediator

Om te beginnen duurt de opleiding tot MfN registermediator bij de Academie voor Mediationopleidingen zeven (7) dagen. Die laatste dag is bewust losgekoppeld teneinde een hoger slagingspercentage te bereiken. De zevende dag is een echte examentraining die je zelf inplant vlak voordat je opgaat voor jouw praktijkexamen.

De mediationopleiding bij Academie voor Mediationopleidingen is ontworpen aan de hand van de mediationexameneisen van het mediationexamenbureau Intop. Deze eisen zijn weer ontworpen aan de hand van de gewenste mediationvaardigheden en kennis waar een professionele mediator over dient te beschikken voor de uitoefening van zijn of haar mediationpraktijk.

Dr. Hugo Prein (geestelijke vader van de mediationtoetsen en auteur van menig mediationstudieboek) schrijft en zegt vaak dat opleiders heel veel interessants doceren; echter niet altijd examenstof.

Daarbij hanteren wij beproefde, interactieve opleidingsmethodieken; learning by doing. Geen applaus voor de mediationdocent maar applaus voor de mediationstudent!

Je ontvangt Het Mediationhandboek ongeveer 1 maand voor aanvang van de mediationopleiding, met 50 mediationproefexamenvragen. Je bent dus al een maand (of zoveel eerder als jij dat wilt) bezig met de mediation materie. De mediationopleiding zelf is verspreid over een maand, 3 vrijdagen, 3 zaterdagen en 3 avondprogramma’s. Ook tijdens de 3 verrukkelijke diners wordt gesproken over mediationzaken, jouw toekomst als mediator en hoe en met wie jij jouw mediationpraktijk gaat starten. Vaak zijn dat collega-mediationstudenten die je hier in Diepenheim tijdens de opleiding ontmoet.

De opleiding tot MfN registermediator (beschermde titel) in Diepenheim bij Academie voor Mediationopleidingen duurt al met al toch wel zo’n 3 maanden minimaal.

Na jouw mediationopleiding ga je op voor je theorie-examen. 77 mediation mc-vragen doe je hier in Dieopenheim de laatste dag van jouw mediationopleiding als oefening. Zij zijn redelijk representatief voor het echte schriftelijke mediationexamen. Wij ontvangen regelmatig toetsvragen die oud-cursisten zich wisten te herinneren na hun schriftelijke mediationexamen.

Zelf deed ik onlangs nog eens examen om te zien of wij nog wel up-to-date les geven. Een docent moet immers boven de materie staan. Het nieuwe certificaat hangt aan de muur.

Vlak voor het praktijkexamen kom je terug voor de mediationexamentraining. Pas als je voor deze generale repetitie slaagt krijg je groenlicht om op te gaan voor je mediation-assessment. Hierbij laat je zien dat je kunt mediaten voor 2 echte acteurs/mediators en voor de mediation examencommissie. Na afloop van jouw praktijkmediationexamen schuif je aan bij de mediationexamencommissie en laat je zien dat je ook nog eens als aanstaand mediator over zelfreflectie beschikt.

Het is ook mogelijk om na de examentraining hier in Diepenheim een DvD te laten maken waarin je aantoont over de vereiste mediationvaardigheden en persoonlijke mediationkwaliteiten te beschikken.

Hoe is het verschil in tarieven te verklaren voor de verschillende mediationopleidingen bij de verschillende mediationopleidingsinstituten in mediationland ?

Belangrijk voor het eindresultaat én voor jouw mediationcarrière is de vraag of je wel een zorgvuldig totaalbeeld ontving over alle mediationgebieden. Een allround introductie is immers essentieel wil je begrijpen hoe het nieuwe mensbeeld, het nieuwe denken past binnen de verschillende gremia . Reageren mediationcliënten tijdens een echtscheidingsmediation anders dan tijdens een mediation tussen werknemer en werkgever of zijn het dezelfde mensen in verschillende situaties ? Zijn mediationcliënten in een zakelijke mediation ineens zo anders dan in een burenruzie-mediation ?

Antwoorden die je vind dankzij het feit dat je tijdens de Academie voor Mediationopleidingen mediationopleiding in Diepenheim kennis maakt en kennis krijgt van mediationdocenten uit de verschillende hoofd disciplines; Familie mediation, Arbeids mediation, zakelijke mediation, burenruzie mediation, strafrechtmediation, omgangsregelingen mediation, overheidsmediations, etc. Zij zijn gespecialiseerd op die gebieden en werken als Familiemediator dagelijks om echtscheidingen goed te laten verlopen, arbeidskwesties in goede banen te leiden en kibbelende buren weer in vrede samen te laten leven.

Deze mediationdocenten worden beschouwd als professionele toppers en mogen een plausibele reden zijn voor een bepaalde tariefopbouw.

De locatie, de catering en totale verzorging spelen eveneens een cruciale rol in het scheppen van een optimaal en veilig leerklimaat voor de kandidaat mediator.

Op alle fronten proberen we het beste te leveren. Kwaliteit komt altijd terug.

Lang nadat de zoete geur van het koopje is vervlogen, blijft de wrange nasmaak van slechte kwaliteit voortleven.

Heb geen spijt van die keuze voor slechte kwaliteit; zie het als een levensles voor de volgende keer. Kwaliteit kost tijd en verblijdt als het gedijt.

Veel beantwoorde vragen door Academie voor Mediationopleidingen

1. Na de opleiding kom je in het gastenboek, door iedereen te vinden onder www.Mediatorsregister.nl en www.Mediationregister.nl. Jouw potentiële cliënten kunnen je daar dus vinden als zij een mediator zoeken.

2. Alle docenten zijn graag bereid je te begeleiden bij je eerste mediations en bij de start van jouw praktijk. E.e.a. staat ook verder op deze site.

3. Je kunt gebruik maken van HetMediationhuis.nl als locatie voor je mediations.

4. Je kunt deelnemen aan persoonlijke marketing bijeenkomsten waar je tips ontvangt en kunt oefenen hoe jezelf in de mediationmarkt te positioneren en te profileren (zoals op 160616)

5. Je kunt deelnemen aan intervisiebijeenkomsten en terugkomdagen hier op HetMediationhuis.nl; kortom er zijn legio en steeds weer nieuwe mediation-events speciaal gericht op nazorg voor alumni.

Wij zijn blij als jij slaagt voor je examens en ook succesvol bent in je professionele mediationpraktijk.

Wat verdient een mediator ?

Veel mediators hanteren uiteenlopende tarieven voor verschillende situaties.

Voor de arbeidsmediation, familiemediations, omgangsregelingen, burenruzies en andere kwesties in de privésector tussen burgers onderling zie je vaak het tarief van 185,- euro per uur. In de meeste gevallen dient rekening gehouden te worden met de BTW. Cliënten delen de kosten in veel gevallen. Mediators spreken “altijd” goed af met hun cliënten wat er wel of niet is inbegrepen.; denk aan uitgebreide verslaglegging, voorbereiding, reiskosten etc. Zorg ervoor dat iedereen weet waar men aan toe is. Geen verrassingen naderhand; een veel voorkomende reden voor klachten. Vertel cliënten dat zij op ieder moment de mediation kunnen afbreken. Zij hebben dus zelf de kosten in de hand. De mediators bij Academie voor Mediationopleidingen werken meestal met voorschotnota’s zoals o.a. ook in de advocatuur gebruikelijk.

 

logo-MfN-familiemediation logo-MfN-basisopleiding dnvlogogecertificeerdmediator RvR logo2 rechtspraak  lloys register  CPIO  logo-crkbo